Framsida

Samtliga våra produkter har utvecklats under förutsättningen att ge hög kvalitet och effektivitet. Vi uppnår dessa standarder genom att utföra omfattande kontroller av alla våra produktionsprocesser och ingredienser, ända från fältet till hyllan.

Våra produkter fokuserar på källan till sjukdomen och inte bara symtomen.

FRAMTAGEN I DANMARK, PRODUCERAD I EUROPA

Varför Cannasen?

GMP och ISO 13485

GMP and ISO 13485 säkerställer att produktkvaliteten upprätthålls under hela livscykeln.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points; Riskanalys och kritiska styrpunkter)

HACCP är ett ledningssystem för att garantera kvaliteten och säkerheten för kosttillskott.

Patentansökan är under behandling

En patentansökan är under behandling för alla CANNASEN-behandlingsprodukter.

Medicinteknisk produkt

Våra behandlingsprodukter klassificeras som medicintekniska produkter.

Omfattande testkontroll

CANNASENS produkter har genomgått omfattande tester i enlighet med lagstiftningen om medicintekniska produkter och kosmetika.

Ökad effektivitet av CBD

CANNASENS CBD-produkter används antingen topikalt eller intranasalt, vilket optimerar CBD:s totala inverkan och effektivitet genom högre biotillgänglighet.

Du kanske undrar varför och hur cannabis kan vara så fördelaktigt med alla dessa påstådda värdefulla egenskaper och utan att ha allvarliga biverkningar. Svaret är ganska enkelt …

Vi är ett MedTech-företag som fokuserar på att hjälpa till att tillgodose de otillfredsställda behoven hos patienter med autoimmunitetsrelaterade sjukdomar.

Vi fokuserar på att leverera produkter som uppfyller alla krav för att se till att våra kunder kan känna förtroende för våra produkter.

Certifikat och riktlinjer som våra underleverantörer följer och/eller har erhållit.

Certifikat och riktlinjer som våra underleverantörer följer och/eller har erhållit.